لوگو سایت محبوبه دانشی

طراحی ورودی محوطه ویلای افشاریه

آخرین پروژه ها

کرج، مهرشهر

۰۹۱۲۴۷۸۶۸۰۱

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

طراحی ورودی محوطه ویلای افشاریه
164
1402/10/21
میثم دانشی

مشخصات پروژه

محل پروژه : کرج – افشاریه

کارفرما : جناب آقای محمدی

مساحت زمین : 1586 مترمربع

مساحت طراحی شده : 176 مترمربع

سبک طراحی: مدرن

سال طراحی : 1402

 

مشخصات پروژه طراحی ورودی محوطه ویلای افشاریه

این پروژه که در منطقه افشاریه کرج قرار دارد دارای مساحت کلی 1586 مترمربع می باشد. کارفرمای این پروژه که قصد تفکیک زمین خود را داشتند برای جداسازی دو قطعه زمین از هم نیاز به یک ورودی داشتند. با توجه به اینکه مساحت کل زمین و اینکه یکی از قطعات آن که دارای مساحت 735 مترمربع بود، شامل یک ویلای فلت و درختان زیاد بود پس مجبور به انتقال ورودی فعلی که در وسط زمین بود به گوشه ی زمین شدیم تا بتوانیم برای قطعه انتهایی یک ورودی داشته باشیم.

نیاز کارفرما به تأمین چند پارکینگ بود پس بصورت پارکینگ مزاحم چهار پارکینگ تأمین گردید و ورودی به شکل یک کوچه اختصاصی می باشد که بعد از طی یک مسیر 32 متری دسترسی به باغ انتهایی ممکن می شود. برای جلوگیری از خستگی و یکنواختی دید سعی شده است با هزینه کم که یکی از خواسته های کارفرمای محترم بود باغچه ها و کفسازی هایی طراحی گردد تا استفاده کنندگان از فضا از قرار گرفتن در این مسیر احساس خوبی داشته باشند. حاضرین پس از عبور از محل پارکینگ شاهد رواقی از گل های رنگارنگ وتغییر مصالح کف (ترکیب چمن و تایل های بتنی) هستند و این بهترین تعریف برای ایجاد حس دعوت کنندگی می تواند باشد.

دسته بندی: طراحی محوطه