لوگو سایت محبوبه دانشی

طراحی نمای مدرن گلشهر

آخرین پروژه ها

کرج، مهرشهر

۰۹۱۲۴۷۸۶۸۰۱

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

طراحی نمای مدرن گلشهر
661
1401/10/08
میثم دانشی

مشخصات پروژه

محل پروژه : کرج- گلشهر

کارفرما : مهندس ملک

عرض بنا: 09/85 متر

ارتفاع بنا: 17/40 متر

سبک طراحی: مدرن

سال طراحی : 1401

 

مشخصات پروژه طراحی نمای مدرن گلشهر

تعداد طبقات این پروژه، چهار طبقه روی همکف می باشد که تمامی طبقات بصورت تیپ اجرا شده بودند. در هر طبقه یک تراس در دو طرف و یک شکستگی به صورت قرینه در دو طرف نما وجود دارد.

مصالح استفاده شده در این نما، سنگ، سیمان سفید و آجر می باشد. استفاده از فلاورباکس های آجری ترکیب مناسبی از رنگ آجر و سبزینگی را در نما بوجود آورده است. برای جلوگیری از ایجاد یک حجم صُلب و سنگین، قسمتهایی از نما بصورت مجوف و شبکه ای ایجاد گردید تا فضاهای پر و خالی نما متعادل گردیده و از نظر بصری برای بیننده جذاب به نظر آید. این حجم شبکه ای و مجوف در جداره ی حیاط و رو به خیابان نیز اجرا گردید تا هماهنگی خوبی بین نما و جداره ی خیابان شکل بگیرد.