لوگو سایت محبوبه دانشی

درباره محبوبه دانشی بیشتر بدانید

معمار اگر ماهر شود نقش جهان در مشت اوست

تیز و چنگ و شور شهناز دائما در مدح اوست  شاعر (کوثر حسینی)

من در زندگیم یاد گرفته ام که هیچوقت دست از تلاش بر ندارم و همواره در حال یادگیری برای بهتر شدن، نسبت به دیروز خود بوده و هستم. انگیزه هایم مانند خودم رشد کردند و همیشه هدف هایم به من توان مقاومت و قدم برداشتن داده اند. همواره از توانایی هایم برای کسب مهارت های بیشتر استفاده میکنم تا بتوانم قدمی هرچند کوچک در رشد و پیشرفت هرچه بیشتر کشور و مردمم داشته باشم.

تیم ما

اسماعیل میرقائد

محمد مهدی ترتیف زاده

عاطفه قصایی

مریم دالوند